VALORDATA

Retorna el nombre de data interna del text entre cometes.

El nombre de data interna es retorna com a nombre. Aquest nombre està determinat pel sistema de dates que utilitza el LibreOffice per calcular les dates.

Si la cadena de text també conté un valor d'hora, DATEVALUE només retorna la part entera de la conversió.

Sintaxi

VALORDATA("Text")

Text és una expressió de data vàlida i s'ha d'introduir entre cometes.

Exemple

=VALORDATA("20-07-1954") dóna 19925.