DATA

Aquesta funció calcula una data indicada per any, mes o dia i la mostra a la formatació de la cel·la. El format per defecte d'una cel·la que conté la funció DATA és el format de data, però podeu formatar les cel·les amb qualsevol altre format numèric.

Sintaxi

DATA(Any; Mes; Dia)

Any és un enter entre 1583 i 9957 o entre 0 i 99.

In - LibreOffice - General you can set from which year a two-digit number entry is recognized as 20xx.

Mes és un enter que indica el mes.

Dia és un nombre entre 1 i 31 que indica el dia del mes.

Si els valors per al mes i el dia estan fora dels límits, passen al dígit següent. Si introduïu =DATA(00;12;31) el resultat serà 31/12/00. Si, d'altra banda, introduïu =DATA(00;13;31) el resultat serà 31/01/01.

Exemple

=DATA(00;1;31) dóna 31/01/00 si la configuració del format de la cel·la és DD/MM/YY.