Validesa

Defineix quines dades són vàlides per a una cel·la o un interval de cel·les seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Validity.


Icona de consell

També podeu inserir un quadre de llista des de la barra d'eines Controls i enllaçar el quadre de llista a una cel·la. D'aquesta manera podeu indicar els valors vàlids a la pàgina Dades de la finestra de propietats del quadre de llista.


Criteris

Especifiqueu les regles de validació per a les cel·les seleccionades.

Ajuda d'entrada

Introduïu el missatge que voleu visualitzar quan la cel·la o l'interval de cel·les se seleccionin al full.

Avís d'error

Defineix el missatge d'error que es mostra quan s'introdueixen dades no vàlides a una cel·la.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.