Suprimeix

Suprimeix la taula dinàmica seleccionada.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Pivot Table - Delete.