Camp de dades

El contingut d'aquest diàleg és diferent per als camps de dades de l'àrea Dades i els camps de dades de l'àrea Fila o Columna del diàleg Taula dinàmica.

Subtotals

Indiqueu els subtotals que voleu calcular.

Cap

No calcula els subtotals.

Automàtic

Calcula automàticament els subtotals.

Definit per l'usuari

Seleccioneu aquesta opció, i tot seguit feu clic al tipus de subtotal que voleu calcular de la llista.

Funció

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

Nom:

Llista el nom del camp de dades seleccionat.

Més

Amplia o redueix el diàleg. El botó Més només és visible per als camps de dades.

Opcions

Obre el diàleg Opcions del camp de dades. El botó Opcions només és visible per als camps de columna, fila o pàgina.

Si el diàleg s'amplia mitjançant el botó Més s'afegeixen els elements següents al diàleg:

Valor mostrat

Podeu seleccionar el tipus de visualització per a cada camp de dades. Per a alguns tipus és possible seleccionar informació addicional per a un camp base i un element base.

Tipus

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Tipus

Valor mostrat

Normal

Els resultats es mostren sense canvis

Diferència de

Per a cada resultat se'n treu el valor de referència (vegeu més avall) i es mostra la diferència. Els totals que estiguin fora del camp base es mostren com a resultats buits.

Element amb nom

Si s'indica un nom per a un element base, el valor de referència per a una combinació d'elements del camp és el resultat on l'element del camp base és reemplaçat per l'element base indicat.

Element anterior o element següent

Si "element anterior" o "element següent" s'indica com a element base, el valor de referència és el resultat per al següent membre visible del camp base, en el tipus d'ordenació del camp base.

% de

Cada resultat es divideix pel seu valor de referència. El valor de referència es determina de la mateixa manera que "Diferència de". Els totals fora del camp base es mostren com a resultats buits.

% de diferència de

Es treu el valor de referència de cada resultat, i la diferència es divideix pel valor de referència. El valor de referència es determina de la mateixa manera que "Diferència de". Els totals que estiguin fora del camp base es mostren com a resultats buits.

D'un total de

Cada resultat s'afegeix a la suma de resultats per als elements anteriors del camp base, en el tipus d'ordenació del camp base, i es mostra la suma total.

Els resultats se sumen sempre, fins i tot si s'ha utilitzat una funció de resum diferent per obtenir cada resultat.

% de la fila

Cada resultat es divideix pel resultat total de la seva fila a la taula dinàmica. Si hi ha diversos camps de dades, s'utilitza el total per al camp de dades del resultat. Si hi ha subtotals amb funcions de resum seleccionades manualment, se segueix utilitzant el total amb la funció de resum del camp de dades.

% de la columna

Igual que "% de la fila", però s'utilitza el total per a la columna de resultat.

% del total

Igual que "% de la fila", però s'utilitza el total general per a la columna de resultat.

Índex

Els totals de la fila i la columna són el total general. Seguint les mateixes regles anteriors, s'utilitzen per calcular la següent expressió:

( resultat original * total general ) / ( total fila * total columna )


Camp base

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Element base

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.