Selecciona la font

Obre un diàleg on podeu seleccionar la font de la taula dinàmica i, a continuació, crear la taula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Insert - Pivot Table.


Selecció

Seleccioneu una font de dades per a la taula dinàmica.

Selecció actual

Utilitza les cel·les seleccionades com a font de dades per a la taula dinàmica.

Icona de nota

Les columnes de dades de la taula dinàmica utilitzen el mateix format numèric com a primera fila de dades a la selecció actual.


Font de dades registrada al LibreOffice

Utilitza una taula o una consulta d'una base de dades que està registrada al LibreOffice com a font de dades per a la taula dinàmica.

Font/interfície externa

Obre el diàleg Font externa, on podeu seleccionar la font de dades OLAP per a la taula dinàmica.

Diàleg Taula dinàmica