Suprimeix

Suprimeix l'esquema de l'interval de cel·les seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Group and Outline - Remove.