Mostra els detalls

Mostra els detalls de la fila o columna agrupada que conté el cursor. Per mostrar els detalls de les files o columnes agrupades, seleccioneu la taula amb esquema i llavors trieu aquesta ordre.

Per amagar un grup seleccionat, trieu Dades - Esquema - Amaga els detalls.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.