Grup i esquema

Podeu crear un esquema de les vostres de dades i agrupar les files i les columnes al mateix temps per tal de poder replegar i desplegar els grups amb un sol clic.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Group and Outline.


Amaga els detalls

Amaga els detalls de la fila o columna agrupada que conté el cursor. Per amagar totes les files o columnes agrupades, seleccioneu la taula amb esquema, i llavors trieu aquesta ordre.

Mostra els detalls

Mostra els detalls de la fila o columna agrupada que conté el cursor. Per mostrar els detalls de les files o columnes agrupades, seleccioneu la taula amb esquema i llavors trieu aquesta ordre.

Agrupa

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Desagrupa

Desagrupa la selecció. En un grup imbricat, les últimes files o columnes que es van afegir se suprimeixen del grup.

Esquema automàtic

Si l'interval de cel·les seleccionat conté fórmules o referències, el LibreOffice traça la selecció automàticament.

Suprimeix

Suprimeix l'esquema de l'interval de cel·les seleccionat.