Congela les files i les columnes

Divideix el full a l'angle superior esquerre de la cel·la activa i l'àrea superior esquerra no es pot desplaçar més.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Congelació de files o columnes com a capçaleres