Divideix

Divideix la finestra actual a l'angle superior esquerre de la cel·la activa.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose >View - Split Window.


Congelació de files o columnes com a capçaleres

Icona de nota

També podeu utilitzar el ratolí per a dividir la finestra de manera horitzontal o vertical. Per a fer-ho, arrossegueu la línia negra gruixuda que hi ha a sobre de la barra de desplaçament vertical o a la dreta de la barra de desplaçament horitzontal de la finestra. Una línia negra gruixuda mostrarà per on es divideix la finestra.


Una finestra dividida té barres de desplaçament a cada secció parcial; per contra, les seccions fixes de la finestra no en tenen.