Formatació condicional

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

You can enter several conditions that query the contents of cell values or formulas. The conditions are evaluated from the first to the last. If the condition 1 matches the condition, the defined style will be used. Otherwise, condition 2 is evaluated, and its defined style is used. If this style does not match, then the next condition is evaluated and so on.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Conditional Formatting.


Icona d'avís

Per a aplicar la formatació condicional, s'ha d'activar l'ordre Calcula automàticament. Trieu Eines ▸ Continguts de la cel·la ▸ Calcula automàticament (quan l'ordre estigui activada es mostrarà amb una marca de selecció al costat).


Condició

Podeu definir tantes condicions com desitgeu.

Specify if conditional formatting is dependent on one of the entry listed on the drop down box:

Escala de colors

Aquest és el mateix quadre de diàleg que si seleccioneu Totes les cel·les de la primera entrada del submenú Condició. Aplicar una escala de color a una àrea consisteix a mostrar un degradat bicolor o tricolor a aquesta àrea depenent del valor de cada cel·la. Un exemple típic podria ser una sèrie de temperatures, de color blau les més baixes, les més altes vermelles amb un degradat de tonalitats per als valors intermedis.

Heu de triar els dos colors «extrems» per indicar el mètode de càlcul. El càlcul del color aplicat es realitzarà en relació a: Mín - Màx - Percentatge - Valor - Fórmula.

Les opcions Mín i Màx són suficients en si mateixes tal com estan a l'interval. Altres opcions s'han d'especificar amb un valor (Percentil, Valor, Percentatge) o una referència de cel·la o fórmula (Fórmula).

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Conjunt d'icones

Es vol calcular la posició d'un valor en relació als llindars. El conjunt d'icones ajudarà a indicar els llindars i a escollir el tipus d'icones. Els conjunts disponibles són:

Les condicions per mostrar cada icona es poden especificar en relació a un valor (Valor), a un percentatge del nombre de valors de l'interval (Percentatge), com a percentatge de valors de l'interval (Percentil) o a una fórmula (Fórmula).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Dates

Aquesta opció aplicarà un estil definit segons la data que escolliu al quadre desplegable: Avui - Ahir - Demà - Darrers set dies - Aquesta setmana - La setmana passada.

Gestiona la formatació condicional

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Formatació condicional ▸ Gestiona


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

If you have defined a conditional formatting on a cell range and you try now to define a new conditional formatting on a part of this range, a warning message will be displayed, asking if you want to edit the existing conditional formatting (on the whole range) or define a new conditional formatting overlapping it (on the selected range).