Formatació automàtica

Utilitzeu aquesta ordre per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - AutoFormat.

On the Tools bar, click

Icona

Formatació automàtica


Format

Trieu una formatació automàtica predefinida per aplicar-la a una àrea seleccionada del full.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Afegeix

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Canvia el nom

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formatació

En aquesta secció podeu seleccionar o desseleccionar les opcions de formatació disponibles. Si voleu mantenir qualsevol dels paràmetres que actualment s'apliquen al full, desseleccioneu l'opció corresponent.

Format numèric

Si aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el format numèric del format seleccionat.

Vores

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir la vora del format seleccionat.

Tipus de lletra

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el tipus de lletra del format seleccionat.

Patró

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el patró del format seleccionat.

Alineació

Quan està activada, indica que voleu mantenir l'alineació del format seleccionat.

Ajusta automàticament l'amplada i l'alçada

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir l'amplada i l'alçada per a les cel·les seleccionades del format seleccionat.