Full

Especifica els elements que s'han d'incloure a la impressió de tots els fulls amb l'estil de pàgina actual. També podeu establir l'ordre d'impressió, el primer número de pàgina i el factor de redimensionament de la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Page - Sheet tab.


Imprimeix

Defineix quins elements del full de càlcul s'han d'imprimir.

Capçaleres de columnes i files

Especifica si voleu imprimir les capçaleres de fila i de columna.

Graella

Imprimeix les vores de les cel·les individuals com una graella. Per a la visualització a la pantalla, trieu les opcions a LibreOffice CalcVisualitzacióLínies de la graella.

Comentaris

Imprimeix els comentaris definits al full de càlcul. S'imprimiran en una pàgina per separat, amb la referència de la cel·la corresponent.

Objectes/imatges

Inclou tots els objectes (en cas que siguin imprimibles) i tots els gràfics inserits amb el document imprès.

Diagrames

Imprimeix els diagrames que s'han inserit al full de càlcul.

Objectes de dibuix

Inclou tots els objectes de dibuix al document imprès.

Fórmules

Imprimeix les fórmules que contenen les cel·les, en comptes dels resultats.

Valors zero

Especifica que s'imprimeixen les cel·les amb valor zero.

Ordre de pàgines

Defineix l'ordre amb què s'enumeren i s'imprimeixen les dades d'un full quan aquest no s'ajusta a una pàgina impresa.

De dalt a baix, i a la dreta

Imprimeix verticalment des de la columna esquerra fins al final del full.

D'esquerra a dreta, i avall

Imprimeix horitzontalment des de la fila superior del full fins a la columna dreta.

Número de la primera pàgina

Seleccioneu aquesta opció si voleu que la primera pàgina comenci amb un número que no sigui 1.

Introduïu el número de la primera pàgina.

Redimensiona

Defineix un factor de redimensionament de la pàgina per al full de càlcul imprès.

Mode de redimensionament

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Redueix/amplia la impressió

Especifica un factor de redimensionament per redimensionar totes les pàgines impreses.

Factor de redimensionament

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Ajusta les àrees d'impressió a l'amplada/alçada

Especifica el nombre màxim de pàgines horitzontals (amplada) i verticals (alçada) en els quals s'han d'imprimir cada full amb l'estil de pàgina actual.

Amplada en pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir horitzontalment.

Alçada en pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir apilades verticalment.

Ajusta l'àrea d'impressió al nombre de pàgines

Indica el nombre màxim de pàgines en les quals s'ha d'imprimir cada full amb l'estil de pàgina actual. L'escala es reduirà tant com calgui per ajustar-la al nombre definit de pàgines.

Nombre de pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir.