Funcions estadístiques, tercera part

BINOMCRIT

Retorna el valor més petit la distribució binomial acumulada del qual és major o igual que un valor de criteri.

Sintaxi

BINOMCRIT(Avaluacions; PE; Alfa)

Avaluacions és el nombre total d'avaluacions.

PE és la probabilitat d'èxit d'una avaluació.

Alfa és la probabilitat llindar que s'ha d'aconseguir o superar.

Exemple

=BINOMCRIT(100;0,5;0,1) dóna 44.

CONFIANÇA

Retorna l'interval de confiança (alfa-1) d'una distribució normal.

Sintaxi

CONFIANÇA(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA(0,05;1,5;100) dóna 0,29.

CONFIANÇA.NORM

Retorna l'interval de confiança (1-alfa) d'una distribució normal.

Sintaxi

CONFIANÇA.NORM(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA.NORM(0,05;1,5;100) dóna 0,2939945977.

CONFIANÇA.T

Retorna l'interval de confiança (1-alfa) d'una distribució t de Student.

Sintaxi

CONFIANÇA.T(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA.T(0,05;1,5;100) dóna 0,2976325427.

CORREL

Retorna el coeficient de correlació entre dos grups de dades.

Sintaxi

CORREL(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=CORREL(A1:A50;B1:B50) calcula el coeficient de correlació com a mesura de la correlació lineal dels dos grups de dades.

COVAR

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells.

Sintaxi

COVAR(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCIA.P

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells per a tota la població.

Sintaxi

COVARIANCIA.P(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.P(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCIA.S

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells per a tota la població.

Sintaxi

COVARIANCIA.S(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

CURT

Retorna la curtosi d'un grup de dades (es requereixen com a mínim 4 valors).

Sintaxi

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

Exemple

=CURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

DIST.LOGNORM

Retorna els valors d'una distribució lognormal.

Sintaxi

DIST.LOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; Acumulada)

Nombre (necessari) és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica estàndard.

Mitjana (necessari) és el valor mitjà de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst (necessari) és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Acumulada (necessari) = 0 calcula la funció de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.LOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,0106510993.

DISTLOGNORM

Retorna els valors d'una distribució lognormal.

Sintaxi

DISTLOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; Acumulada)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica estàndard.

Mitjana (opcional) és el valor mitjà de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst (opcional) és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Acumulada (opcional) = 0 calcula la funció de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DISTLOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,01.

GRAN

Retorna el valor més gran de l'ordre_c en un conjunt de dades.

Sintaxi

GRAN(Dades; OrdreC)

Dades és l'interval de cel·les de les dades.

OrdreC és la classificació del valor.

Exemple

=GRAN(A1:C50;2) dóna el segon valor més gran a A1:C50.

INV.LOGNORM

Retorna la inversa de la distribució lognormal.

Aquesta funció és idèntica a INVLOG i fou introduïda per a la interoperabilitat amb altres paquets ofimàtics.

Sintaxi

INV.LOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre (necessari) és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica inversa estàndard.

Mitjana (necessari) és la mitjana aritmètica de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst (necessari) és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Exemple

=INV.LOGNRM(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

INVLOG

Retorna la inversa d'una distribució lognormal.

Sintaxi

INVLOG(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica inversa estàndard.

Mitjana és la mitjana aritmètica de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Exemple

=INVLOG(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

PETIT

Retorna l'ordre_c, el valor més petit en un grup de dades.

Sintaxi

PETIT(Dades; OrdreC)

Dades és l'interval de cel·les de les dades.

OrdreC és l'ordre del valor.

Exemple

=PETIT(A1:C50;2) dóna el segon valor més petit a A1:C50.