Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix - Funció - Categoria Complement


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Sintaxi

BESSELI(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Examples

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Sintaxi

BESSELJ(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Examples

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Sintaxi

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Examples

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Sintaxi

BESSELY(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Examples

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BINADEC

El resultat és el nombre decimal del nombre binari que heu introduït.

Sintaxi

BINADEC(Nombre)

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Exemple

=BINADEC(1100100) retorna 100.

BINAHEX

El resultat és el nombre hexadecimal que correspon al nombre binari que heu introduït.

Sintaxi

BINAHEX(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=BINAHEX(1100100;6) retorna 000064.

BINAOCT

El resultat és un nombre octal del nombre binari introduït.

Sintaxi

BINAOCT(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=BINAOCT(1100100;4) retorna 0144.

DECABIN

El resultat és el nombre binari per al nombre decimal introduït entre -512 i 511.

Sintaxi

DECABIN(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre binari amb 10 caràcters. El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 9 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECABIN(100;8) retorna 01100100.

DECAHEX

El resultat és el nombre hexadecimal que correspon al nombre decimal que heu introduït.

Sintaxi

DECAHEX(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre hexadecimal amb 10 caràcters (40 bits). El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 39 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECAHEX(100;4) retorna 0064.

DECAOCT

El resultat és el nombre octal que correspon al nombre decimal que heu introduït.

Sintaxi

DECAOCT(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre octal amb 10 caràcters (30 bits). El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 29 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECAOCT(100;4) retorna 0144.

DELTA

El resultat és CERT (1) si els dos nombres, que s'envien com a argument, són iguals; en cas contrari, és FALS (0).

Sintaxi

DELTA(Nombre 1; Nombre 2)

Exemple

=DELTA(1;2) retorna 0.

FER

Retorna valors de la integral d'error gaussiana.

Sintaxi

FER(LímitInferior; LímitSuperior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

LímitSuperior és opcional. Fa referència al límit superior de la integral. Si aquest valor no hi és, es fa el càlcul entre el 0 i el límit inferior.

Exemple

=FER(0;1) retorna 0,842701.

FER.PRECIS

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

Sintaxi

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes places between 0 and this limit.

Exemple

=ERF.PRECISE(1) returns 0.842701.

FERC

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

Sintaxi

FERC(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC(1) retorna 0,157299.

FERC.PRECIS

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

Sintaxi

FERC.PRECIS(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC.PRECIS(1) retorna 0,157299.

HEXABIN

El resultat és el nombre binari que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEXABIN(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEXABIN("6a";8) retorna 01101010.

HEXADEC

El resultat és el nombre decimal que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEXADEC(Nombre)

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Exemple

=HEXADEC("6a") retorna 106.

HEXAOCT

El resultat és el nombre octal que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEXAOCT(Nombre; Xifres)

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tenir un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEXAOCT("6a";4) retorna 0152.

MIGRAO

El resultat és 1 si Nombre és més gran o igual que Pas.

Sintaxi

MIGRAO(Nombre; Pas)

Exemple

=MIGRAO(5;1) retorna 1.