Auxiliar de funcions

Obre l'Auxiliar de funcions, que us ajuda a crear fórmules de manera interactiva. Abans d'iniciar l'auxiliar, seleccioneu una cel·la o un interval de cel·les del full actual per determinar la posició en què s'inserirà la fórmula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Insert - Function.

+F2

Feu clic a la Barra de fórmules

Icona

Auxiliar de funcions


Icona de nota

Us podeu baixar l'especificació ODFF (OpenDocument Format Formula) completa des del lloc web d'OASIS.


L'Auxiliar de funcions té dues pestanyes: la pestanya Funcions s'utilitza per crear fórmules i la pestanya Estructura permet comprovar la construcció de les fórmules.

Pestanya de funcions

Cerca

Search for a part of the function name.

Categoria

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Funció

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Matriu

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

L'opció Matriu és idèntica a l'ordre +Maj+Retorn, que s'utilitza per introduir fórmules en el full i confirmar-les. La fórmula s'insereix com una fórmula matricial que s'indica mitjançant dos claus { }.

Icona de nota

La mida màxima d'un interval matricial és de 128 per 128 cel·les.


Camps d'entrada d'arguments

Quan feu doble clic en una funció, apareixen els camps d'entrada d'arguments a la part dreta del diàleg. Per seleccionar una referència de cel·la com a argument, feu clic a la cel·la directament o arrossegueu l'interval en el full mentre manteniu premut el botó del ratolí. També podeu introduir valors numèrics o d'altres tipus, o bé referències, directament en els camps corresponents del diàleg. Quan utilitzeu les entrades de data, assegureu-vos d'utilitzar el format correcte. Feu clic a D'acord per inserir el resultat en el full de càlcul.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Resultat de la funció

Quan introduïu els arguments a la funció, se'n calcula el resultat. Aquesta previsualització us informa si el càlcul es pot fer amb els arguments que s'han indicat. Si els arguments generen un error, es mostra un codi d'error.

Els arguments obligatoris s'indiquen mitjançant noms en negreta.

f(x) (segons quina sigui la funció seleccionada)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Paràmetre/Referència de cel·la (segons la funció seleccionada)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Resultat

Displays the calculation result or an error message.

Fórmula

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Enrere

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Icona de consell

Per seleccionar una única funció d'una fórmula complexa que consta de diverses funcions, feu doble clic a la funció a la finestra de fórmules.


Següent

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Icona de consell

Feu doble clic en una funció a la finestra de selecció per transferir-la a la finestra de fórmules.


D'acord

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Cancel·la

Closes the dialog without implementing the formula.

Pestanya d'estructura

En aquesta pàgina podeu visualitzar l'estructura de la funció.

Icona de nota

Si inicieu l'Auxiliar de funcions mentre el cursor de cel·la està situat en una cel·la que ja conté una funció, s'obre la pestanya Estructura i mostra la composició de la fórmula actual.


Estructura

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Icona de nota

Els punts blaus indiquen els arguments que s'han introduït correctament; els punts vermells representen tipus de dades incorrectes. Per exemple, si la funció SUMA conté un argument de text, aquest argument apareixerà en vermell perquè la funció SUMA només admet entrades numèriques.