GlobalScope

El codi font i els diàlegs del Basic s'organitzen en un sistema de biblioteques.

Al Basic:

Als diàlegs:

Els dos LibraryContainer existeixen en un nivell d'aplicació i dins de tots els documents. Al Basic del document, els LibraryContainer del document es criden automàticament. Si voleu cridar els LibraryContainer globals des de dins d'un document, cal que utilitzeu la paraula clau GlobalScope.

Sintaxi:

GlobalScope

Exemple:

Exemple al Basic del document

' cridant Dialog1 a la biblioteca del document Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' cridant Dialog2 a la biblioteca de l'aplicació Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2