GetProcessServiceManager Function

Torna el ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Aquesta funció és necessària quan voleu instanciar un servei mitjançant CreateInstanceWithArguments.

Sintaxi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Exemple:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' és el mateix que l'expressió següent:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")