CreateUnoStruct Function

Crea una instància d'un tipus d'estructura Uno.

Utilitzeu l'estructura següent per a la vostra expressió:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Sintaxi:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Exemple:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )