TwipsPerPixelX Function

Torna el número de twips que representen l'amplada d'un píxel.

Sintaxi:

n = TwipsPerPixelX

Valor de retorn:

Enter

Exemple:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Mida de píxel"

End Sub