StrReverse Function [VBA]

Returns the string with the character order reversed.

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Sintaxi:

StrReverse (Text1 As String)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Text1: The string expression that you want to reverse the character order.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub