Len Function

Torna el nombre de caràcters d'una cadena, o el nombre de bytes que són necessaris per emmagatzemar una variable.

Sintaxi:

Len (Text As String)

Valor de retorn:

Llarg

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena o una variable d'un altre tipus.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM torna 9

End Sub