ConvertFromURL Function

Converteix un URL de fitxer en un nom de fitxer del sistema.

Sintaxi:

ConvertFromURL(filename)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Filename: Un nom de fitxer com a cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

systemFile$ = "c:\carpeta\elmeutext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$