RSet Statement

Alinea a la dreta una cadena a dins d'una variable de cadena, o copia un tipus de variable definida per l'usuari en una altra.

Sintaxi:

RSet Text As String = Text or RSet Variable1 = Variable2

Paràmetres:

Text: Qualsevol variable de cadena.

Text: Cadena que voleu alinear a la dreta a la variable de cadena.

Variable1: Variable de tipus definit per l'usuari que és la destinació de la variable copiada.

Variable2: Variable de tipus definit per l'usuari que voleu copiar en una altra variable.

Si la cadena és més curta que la variable de cadena, RSet alinea a la dreta la cadena a dins de la variable de cadena. Els caràcters restants a la variable de cadena es reemplacen per espais. Si la cadena és més llarga que la variable de cadena, els caràcters que superen la longitud de la variable es trunquen, i només la resta de caràcters s'alineen a la dreta dins de la variable de cadena.

També podeu utilitzar l'expressió RSet per assignar variables d'un tipus definit per l'usuari a un altre.

A l'exemple següent s'utilitzen les expressions RSet i LSet per modificar l'alineació dreta i esquerra d'una cadena.

Exemple:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Alinea a l'esquerra "SBX" en una cadena de 40 caràcters

  ' Reemplaça asteriscos amb espais

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Alinea a l'esquerra "SBX" en una cadena de 40 caràcters

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub