LSet Statement

Alinea una cadena a l'esquerra d'una variable de cadena, o copia una variable d'un tipus definit per l'usuari a una altra variable d'un tipus definit per l'usuari diferent.

Sintaxi:

LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Paràmetres:

Var: Qualsevol variable de cadena que conté la cadena que voleu alinear a l'esquerra.

Text: Cadena que voleu alinear a l'esquerra de la variable de cadena.

Var1: Nom de la variable de tipus definida per l'usuari a la qual voleu copiar.

Var2: Nom de la variable de tipus definida per l'usuari a partir de la qual voleu copiar.

Si la cadena és més curta que la variable de cadena, LSet alinea a l'esquerra la cadena a dins de la variable de cadena. Les posicions restants a la variable de cadena es reemplacen per espais. Si la cadena és més llarga que la variable de cadena, només es copien els caràcters que es troben més a l'esquerra fins a la longitud de la variable de cadena. Amb l'expressió LSet, també podeu copiar una variable de tipus definida per l'usuari a una altra variable del mateix tipus.

Exemple:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Alinea "SBX" dins de la cadena de referència de 40 caràcters

  ' Reemplaça asteriscos amb espais

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Alineeu a l'esquerra "SBX" a dins de la cadena de referència de 40 caràcters

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub