ChrW Function [VBA]

Returns the Unicode character that corresponds to the specified character code.

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Sintaxi:

ChrW(Expression As Integer)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Expression: Numeric variables that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). An empty value returns error code 5. A value out of the range [0,65535] returns error code 6.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

Exemple :

Sub ExampleChrW

 ' This example inserts the greek letter Alpha and Omega in a string.

 MsgBox "De "+ ChrW(913)+" a " + ChrW(937)

 ' La impressió apareix al diàleg com a: De Α a Ω 

End Sub