CByte Function

Converteix una cadena o expressió numèrica al tipus Byte.

Sintaxi:

Cbyte( expression )

Valor de retorn:

Byte

Paràmetres:

Expressió: Una expressió de cadena o numèrica.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida