Option VBASupport Statement

Especifica que el LibreOffice Basic admetrà algunes instruccions, funcions i objectes VBA.

Icona de nota

La compatibilitat amb VBA no és total, però admet una gran part dels patrons d'ús comú.


Sintaxi:

Option VBASupport {1|0}

Paràmetres:

Icona d'avís

Aquesta expressió s'ha d'afegir abans del codi de programa executable en un mòdul.


1: Activa la compatibilitat VBA al LibreOffice

0: Desactiva la compatibilitat VBA

Exemple:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub