Option Explicit Statement

Especifica que totes les variables del codi del programa s'han de declarar explícitament amb l'expressió Dim.

Sintaxi:

Option Explicit

Paràmetres:

Icona d'avís

Aquesta expressió s'ha d'afegir abans del codi de programa executable en un mòdul.


Exemple:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Això produeix un error d'execució

        Rem

    Next i%

End Sub