Option Base Statement

Defineix el límit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Sintaxi:

Option Base { 0 | 1}

Paràmetres:

Icona d'avís

Aquesta expressió s'ha d'afegir abans del codi de programa executable en un mòdul.


Exemple:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub