IsNumeric Function

Prova si una expressió és un número. Si l'expressió és un número, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

Sintaxi:

IsNumeric (Var)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Var: Qualsevol expressió que vulgueu provar.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Torna Fals

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Torna cert

End Sub