IsDate Function

Prova si una expressió numèrica o de cadena es pot convertir en una variable Date.

Sintaxi:

IsDate (Expression)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu provar. Si l'expressió es pot convertir en una data, la funció torna cert, si no, la funció torna fals.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Torna cert

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Torna Fals

End Sub