CLng Function

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica en un enter llarg.

Sintaxi:

CLng (Expression)

Valor de retorn:

Llarg

Paràmetres:

Expressió: qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir. Si Expressió es troba fora d'un interval d'enter llarg vàlid entre -2.147.483.648 i 2.147.483.647, el LibreOffice Basic torna un error de desbordament. Per convertir una expressió de cadena, la xifra s'ha d'introduir com a text normal ("123,5") amb el format numèric per defecte del sistema operatiu.

Aquesta funció sempre arrodoneix la part fraccionària d'una xifra a l'enter més proper.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub