CVar Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió variant.

Sintaxi:

CVar(Expression)

Valor de retorn:

Variant.

Paràmetre:

Expression: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu convertir.