Salts

Les expressions següents executen salts.

GoSub...Return Statement

Crida una subrutina que s'indica amb una etiqueta des d'una subrutina o una funció. Les expressions que segueixen l'etiqueta s'executen fins a la propera expressió Return. Després, el programa continua amb l'expressió que segueix a l'expressió GoSub.

GoTo Statement

Continua l'execució d'un programa dins una Sub o Funció a la línia de procediment indicada per una etiqueta.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Es bifurca cap a una de les diverses línies especificades al codi del programa, segons el valor d'una expressió numèrica.