Bucles

Les expressions següents executen bucles.

Do...Loop Statement

Repeteix les expressions entre l'expressió Do i l'expressió Loop mentre la condició sigui certa o fins que la condició es converteixi en certa.

For...Next Statement

Repeteix les expressions entre el bloc For..Next un número especificat de vegades.

While...Wend Statement

Quan un programa troba una expressió While, prova la condició. Si la condició és falsa, el programa continua directament seguint l'expressió Wend. Si la condició és certa, el bucle s'executa fins que el programa troba Wend i, a continuació, salta enrere fins a l'expressió While. Si la condició segueix sent certa, el bucle es torna a executar.