IIf Statement

Torna un dels dos resultats de funció possibles, segons el valor lògic de l'expressió avaluada.

Sintaxi:

IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió que vulgueu avaluar. Si l'expressió avalua a Cert, la funció torna el resultat d'ExpressionTrue; si no, torna el resultat d'ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Qualsevol expressió, una de les quals es tornarà com el resultat de la funció, que depèn de l'avaluació lògica.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida