Enters

Les funcions següents arrodoneixen els valors en enters.

Fix Function

Torna el valor enter d'una expressió numèrica eliminant la part fraccionària del número.

Int Function

Torna la part entera d'una xifra.