Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

En aquest capítol es proporciona una visió general breu de tots els operadors aritmètics que podeu necessitar per fre càlculs dins d'un programa.

"-" Operator

Extreu dos valors.

"*" Operator

Multiplica dos valors.

"+" Operator

Afegeix o combina dues expressions.

"/" Operator

Divideix dos valors.

"^" Operator

Eleva un nombre a una potència.

Mod Operator

Torna la part entera d'una divisió.