Funció CDateFromIso

Retorna el número de data interna d'una cadena que conté una data en format ISO (YYYYMMDD o YYYY-MM-DD).

La part de l'any ha de tenir o bé dos (només se'n permet l'ús en el format YYMMDD sense separadors per motius de compatibilitat) o bé com a mínim quatre dígits. Amb quatre dígits, els zeros inicials s'han de posar si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tenir més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231", o "-32768-01-01" i "32767-12-31".

Una data no vàlida produeix un error. L'any 0 no s'accepta, l'últim dia aC és el -0001-12-31 i el següent dia de l'era actual és el 0001-01-01. Les dates d'abans del 1582-10-15 són al calendari gregorià prolèptic.

Icona de consell

Quan es converteix un número de sèrie d'una data en una cadena imprimible, per exemple per a l'ordre Impressió o MsgBox, es fa servir el calendari per defecte de la configuració local i a la data de transició del 1582-10-15 por canviar al calendari julià, la qual cosa pot fer que es mostri una data diferent de l'esperada. Feu servir la Funció CDateToIso per convertir el número d'aquesta data en una representació de cadena del calendari gregorià prolèptic.


Icona de nota

Es permet l'ús del format YYYY-MM-DD amb separadors des del LibreOffice 5.3.4. Els anys inferiors a 100 o superiors a 9999 s'acepten des del LibreOffice 5.4 si no està en mode de compatibilitat VBA.


Sintaxi:

CDateFromIso(String)

Valor de retorn:

Número intern de la data

Paràmetres:

Cadena: una cadena que conté una data en format ISO.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

dateval = CDateFromIso("20021231")

dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

ambdues retornen 31/12/2002 en el format de data del sistema