Funcions d'Entrada/Sortida de fitxer

Get Statement

Llegeix un registre d'un fitxer relatiu, o una seqüència de bytes d'un fitxer binari, en una variable.

Input# Statement

Llegeix les dades d'un fitxer seqüencial obert.

Line Input # Statement

Llegeix les cadenes d'un fitxer seqüencial en una variable.

Put Statement

Escriu un registre d'un fitxer relatiu o d'una seqüència de bytes en un fitxer binari.

Write Statement

Escriu dades en un fitxer seqüencial.

Loc Function

Torna la posició actual en un fitxer obert.

Seek Function

Torna la posició per a l'escriptura o la lectura següent en un fitxer que es va obrir amb l'expressió open.

Eof Function

Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer.

Lof Function

Torna la mida d'un fitxer obert en bytes.