Funcions de color

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Blue Function

Torna el component blau del codi de color especificat.

Green Function

Torna el component verd del codi de color determinat.

Red Function

Torna el component vermell del codi de color especificat.

Funció QBColor

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Funció RGB

Torna un valor de color d'enter llarg que consta de components vermells, verds i blaus.