Funcions d'entrada en pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per controlar l'entrada en pantalla.

InputBox Function

Mostra un indicador en un diàleg en què l'usuari pot introduir text. L'entrada s'assigna a una variable.