Taula

Mostra ordes per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Insert Table

Insereix una taula nova.

Insereix

Columnes

Insereix columnes.

Files

Insereix files.

Suprimeix

Taula

Deletes the current table.

Columnes

Suprimeix les columnes seleccionades.

Files

Suprimeix les files seleccionades.

Selecciona

Taula

Selecciona la taula actual.

Columna

Selecciona la columna actual.

Fila

Selecciona la fila actual.

Cel·la

Selects the current cell.

Fusiona les cel·les

Combina el contingut de les cel¬∑les de taula seleccionades en una √ļnica cel¬∑la.

Separa les cel·les

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Fusiona la taula

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Divideix la taula

Divideix la taula actual en dues taules separades en la posició del cursor. També podeu accedir a esta orde fent clic amb el botó dret en una cel·la de la taula.

Formatació automàtica de la taula

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Ajustament automàtic

Amplària de la columna

Obri un quadre de diàleg per canviar l'amplària d'una columna.

Amplària òptima de la columna

Ajusta automàticament l'amplària de la columna perquè coincidisca amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplària d'una columna no afecta l'amplària d'altres columnes de la taula. L'amplària de la taula no pot excedir l'amplària de la pàgina.

Distribueix les columnes uniformement

Ajusta l'amplària de les columnes seleccionades perquè coincidisca amb l'amplària de la columna més ampla de la selecció. L'amplària total de la taula no pot superar l'amplària de la pàgina.

Alçària de la fila

Obri un quadre de diàleg per canviar l'alçària d'una fila.

Alçària òptima de la fila

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincidisquen amb els continguts de les cel·les. Este és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribueix les files uniformement

Ajusta l'alçària de les files seleccionades perquè coincidisca amb l'alçària de la fila més alta de la selecció.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Converteix

Text a taula

Obri un diàleg on podeu convertir el text seleccionat en una taula.

Taula a text

Obri un diàleg per convertir la taula actual en text.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Fórmula

Obri la barra de fórmules per introduir o editar una fórmula.

Format numèric

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Propietats de la taula

Especifica les propietats de la taula seleccionada, per exemple, el nom, l'alineació, l'espaiat, l'amplària de la columna, els vores i el fons.