Eines

Conté eines ortogràfiques, una galeria d'objectes d'art que podeu afegir al document, i també eines per configurar els menús i les preferències de configuració del programa.

Verificació ortogràfica

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Llengua

Obri un submenú que vos permet triar ordes específiques per a les llengües.

Recompte de paraules

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Especifica el format numèric i la jerarquia de la numeració de capítols en el document actual.

Numeració de línies

Afig o suprimeix i formata els números de línia en el document actual. Per excloure un paràgraf de la numeració de línia, feu clic en el paràgraf, trieu Format - Paràgraf, feu clic a la pestanya Numeració i, a continuació, desactiveu la casella de selecció Compta les línies d'este paràgraf.

Notes al peu

Especifica la configuració de visualització de les notes al peu i les notes finals.

Base de dades bibliogràfica

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Auxiliar de combinació de correu

Inicia l'auxiliar de Combinació de correu per crear cartes de formulari o enviar missatges de correu electrònic a molts destinataris.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Calcula

Calcula la fórmula seleccionada i copia el resultat en el porta-retalls.

Actualitza

Actualitza els elements que tenen un contingut dinàmic en el document actual, com ara camps i índexs.

Reproductor multimèdia

Obri la finestra del reproductor multimèdia, que vos permet previsualitzar fitxers de pel·lícula i so i inserir-los en el document actual.

Macros

Vos permet gravar o organitzar i editar macros.

Gestor d'extensions

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Paràmetres del filtre del filtre XML

Obri el diàleg Configuració del filtre XML, que vos permet crear, editar, suprimir i verificar filtres per a la importació i exportació de fitxers XML.

Opcions de correcció automàtica

Permet definir les opcions per al reemplaçament automàtic de text mentre escriviu.

Text automàtic

Crea, edita o insereix text automàtic. Podeu emmagatzemar text formatat, text amb gràfics, taules i camps com a text automàtic. Per inserir-lo ràpidament, escriviu la drecera per al text automàtic en el document i premeu F3.

Personalitza

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.