Recompte de paraules

  1. Es mostra el nombre de paraules a la barra d'estat, i s'actualitza durant l'edició.

  2. Si només voleu comptar una part del text d'un document, seleccioneu este text.

  3. To display extended statistics such as count of characters without spaces, double click the word count in the status bar, or choose Tools - Word Count.

Com fa el recompte de paraules el LibreOffice?

In general, every string of characters between two spaces is a word. Dashes, tabs, line breaks, and paragraph breaks are word limits, too.

Words with always visible hyphens, as in plug-in, add-on, user/config, are counted as one word each.

Les paraules poden ser una combinació de lletres, nombres i caràcters especials. Per tant, el text següent compta com quatre paraules: abc123 1,23 "$" http://www.exemple.com.

To add a custom character to be considered as the word limit, choose - LibreOffice Writer - General and add the character into the Additional separators field.

Icona de consell

Per obtindre més estadístiques sobre el document, trieu Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques.


Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques