Addició o supressió d'una fila o d'una columna d'una taula mitjançant el teclat

En les taules, podeu afegir o suprimir files i columnes i dividir o fusionar cel·les mitjançant el teclat.

Modificació de files i de columnes mitjançant el teclat

Redimensionament de files i de columnes en una taula de text

Fusió i divisió de cel·les