Reinicialització dels atributs de tipus de lletra

Emfasització de text

Aplicació de formatació de text en teclejar