Impressió conforme al registre

Conforme al registre

Conforme al registre és un terme tipogràfic que s'utilitza en impressió. Este terme es refereix al peu d'impremta coherent de les línies dins d'una àrea tipus a la part davantera o posterior de les pàgines d'un llibre, d'un diari o d'una revista. La característica de conforme al registre fa que estes pàgines es lligen més fàcilment i evita que les ombres grises brillin entre les línies del text. El terme conforme al registre també fa referència a les línies en columnes de text adjacents que tenen la mateixa alçària.

Quan definiu un paràgraf, un estil de paràgraf o un estil de pàgina com a conforme al registre, les línies base dels caràcters afectats s'alineen a una graella de pàgina vertical, sense tindre en compte la mida del tipus de lletra o la presència de gràfics. Si voleu, podeu indicar el paràmetre per a esta graella com a propietat de l'estil de pàgina.

Per configurar un document per a la impressió conforme al registre

  1. Seleccioneu tot el document.

  2. Trieu Format - Pàgina - Pàgina.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

Tots els paràgrafs del document s'imprimiran conforme al registre, tret que s'indiqui altrament.

Per ometre paràgrafs de la impressió conforme al registre

  1. Realitzeu una de les accions següents:

    Seleccioneu tots els paràgrafs que vulgueu ometre i trieu Format - Paràgraf - Sagnats i espaiat.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.